CG Conn Student Model 14D Single French Horn

C.G. Conn 11DE

11DE拥有中喉孔,能够发出圆润的声音,适合于各种音乐设定。比10DE有更加开放的演奏感。这款圆号是Geyer盘管和更开放的F支管能产生更加开放的声音。可调节指钩能够给予演奏者舒适的演奏感。这款圆号搭配经典样式活塞和2个放水键。


建议零售价

¥70,000

C.G. Conn Logo